Václav Boštík, Jan Křížek — Tři poklady

17. 2. – 2. 4. 2016

Sochařské dílo fenomenálního malíře Václava Boštíka v harmonii se sochařských dílem Jana Křížka představuje unikátní instalace Jiřího Příhody. Po létech se zde v expozici opět setkávají přátelé, které pojilo hluboké porozumění, společné vize v umění, životě a mravní zásady.
Vystavené originály Jana Křížka jsou v České republice vystaveny poprvé.