Pocta ženě

Galerie de Lara, Litomyšl
25. 6. – 31. 7. 1993

motto:

Duch života neumírá.
Je hluboko v nitru ženy.
Mateřství je kořenem všeho
na nebi i na zemi.
Je to kořen, který se všude
rozrůstá, ač není patrný.
Poroste, i kdyby sis přál,
aby nerostl.
Lao c'

Václav Boštík (1913)
kresby

Jiří Kolář (1914)
roláže

Olbram Zoubek (1926)
plastiky

Jiří Anderle (1936)
grafické lsity

Jiří Mědílek (1954)
kresby

25. červem–31. červenec 1993

Galerie de Lara
Smetanovo náměstí 137
570 01 Litomyšl