Vladimír Boudník – Grafika

Sovinec, Galerie u Štreitů
8. 3. – 27. 4. 1997

Společnost přátel umění v Sovinci, Ministerstvo kultury České republiky v Praze, Nadace Český hudební fond Praha si Vás dovolují pozvat dne 8. března 1997 v 15 hodin na zahájení výstavy Vladimír Boudník – Grafika.

Sovinec, Galerie u Štreitů (mimo soboty a neděle)

Úvodní slovo: PhDr. Egon bondy

Kulturní program: Tomáš Janošík – flétna, Monika Štreitová – flétna, Igor Chomča – housle, Dagmar Duždová – klavír

Výstava potrvá do 27. dubna 1997.

Zapůjčení výstavních originálů a zajištění výstavy Galerie Zdeněk Sklenář v Litomyšli.