Jan Křížek – Kresby z let 1943–1961

11. 12. 1999 – 10. 1. 2000