Jindřich Štyrský – Mým očím nutno stále házeti potravu

18. 6. 2015