Zdeněk Sklenář
Grafika z let 1934–1980 k 90. výročí narození

Galerie Hollar, Praha
1. 3. – 2. 4. 2000