Zdeněk Sklenář ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové
27. 6. – 29. 9. 2002