František Muzika ve sbírkách Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění Hradec Králové
26. 6. – 14. 9. 2003