Létání
Slavnostní odhalenní obrazů Zdeňka a Lenky Sýkorových Létání, realizovaných v architektuře

18. 10. 2005