Lukáš Rittstein, Barbora Šlapetová – Nepřistupuj blíž…

6. 3. – 17. 5. 2009