SLUNCE ORIENTU
Čeští malíři ilustrují orientální literaturu.

Galerie výtvarného umění Cheb
25. 3. – 16. 5. 2010