Jindřich Štyrský
Mým očím nutno stále házeti potravu

2. 10. – 9. 10. 2010