Zdeněk Sýkora z edice Galerie Éditions Média a Galerie Zdeněk Sklenář

Galerie Zdeněk Sklenář – Litomyšl
16. 8. – 1. 11. 2008