menu

Karel Malich: ...prostě se to děje

CZ/ ostatní

7. 9. – 19. 11. 2017

Vernisáž: 7. 9. 2017 17:00

Galerie města Plzně

nám. Republiky 40
301 00 Plzeň

www.galerie-plzen.cz

 

Email: info@galerie-plzen.cz

Telefon: +420 378 035 310

Otevírací doba: úterý-neděle 10:00 – 12:00 a 12:30 – 18:00 hodin

 

Výstava uspořádána ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář.

Kurátor výstavy: Martin Dostál

 

Bez Karla Malicha, rodáka z východních Čech, by české umění posledních více jak padesáti let ztrácelo svůj lesk a brilanci. Na přelomu 50. a 60. let zcela po svém přehodnotil svoji empatickou lásku ke krajině, zejména k prostoru mírných kopců kolem rodných Holic. Výsledkem byla překvapivě jiná, nová podoba české krajinomalby. Abstraktní forma Malichových prací je od té doby syntézou kresebnosti, barevného cítění a schopnosti nechat se prostoupit atmosférou, světlem a konfigurací viděného. Malich rovněž objevil kouzlo redukce, když zhušťováním použitých prostředků, dohledáváním smyslu a významu, dospěl ke konci šesté dekády minulého století až k jedinému bodu. Bodu, který současně dráždí i zklidňuje svým přesně vymezeným místem. Tehdy také „konstruoval“ osobité reliéfy, jimiž se dotýkal geometrických tendencí a minimalismu. Od sedmdesátých let je Malich proslulý svými drátěnými plastikami a pastely. Obojí jsou uhrančivým svědectvím viděných a cítěných vizí. Umělec jimi přestupuje práh časoprostoru a zaznamenává přítomné zážitky z pozice viděného, vidícího i vidoucího.

 


DOPROVODNÝ PROGRAM:

23. – 24. 9. 2017 v 14:00-20:00 hodin - Víkend otevřených ateliérů, vstup zdarma

1. 10. 2017 v 13:00-18:00 hodin– nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma

26. 10. 2017 v 17:00 hodin – komentovaná prohlídka k výstavě

5. 11. 2017 v 13:00-18:00 hodin – nedělní tvořivá dílna pro rodiče s dětmi, vstup zdarma

Karel Malich_prostě se to děje