menu

2ar(t) Josefa Pleskota

CZ/ ostatní

Vernisáž: 17. 6. 2017 00:01

Mariánská ulice, Litomyšl

Otevřeno 24 hodin denně.

 

Nová zenová zahrada architekta Josefa Pleskota 2art v Litomyšli je útočištěm umění, kreativity a relaxace.

Slavnostní otevření minutu po půlnoci 17. 6. 2017.

 

Na ploše 164 m² vznikl v Mariánské ulici nový projekt zenové zahrady architekta Josefa Pleskota 2art, který po vzoru předchozího parku pro umění a relaxaci 1art realizoval společně s galeristou Zdeňkem Sklenářem a lékařem Patrikem Krpčiarem. Galerista Zdeněk Sklenář místo, které původně sloužilo jako zázemí pro garáže, spolu s architektem Pleskotem přetvořili na geometricky řešenou zenovou zahradu a příležitostný sochařský park, navrátili tak místu náležícímu k historickému návrší Litomyšle, jeho společenský účel.

„Kde jinde by mohl být 1ar zenové zahrady než v Litomyšli. Odkud jinudy by se do ní mělo vstupovat než z Mariánské ulice. Kam jinam by se z ní mělo dojít než na Olivetskou horu (…) s francouzskou zahradou. To jsou ty litomyšlské paradoxy, v tom je ta litomyšlská velikost,“ říká o projektu zenové zahrady autor architektonického řešení Josef Pleskot.

Návštěvníci zenové zahrady, sestavené z kamínků a trávy, budou moci uplatnit svou kreativitu a po vzoru japonských suchých zahrad kreslit do vymezeného prostoru různé obrazce. Předlohou mohou být návodné geometrické kresby vytvořené přímo autorem architektonického řešení Josefem Pleskotem.

Zahrada slouží i jako sochařský park dramaturgicky navazující na přilehlou Galerii Zdeněk Sklenář.


Tisková zpráva ke staženní zde:  http://www.zdeneksklenar.cz/tiskova-zprava/2ar-t-josefa-pleskota-2017-06-15

2ar(t)
2ar(t)_2