menu

Zdeněk Sklenář \Opičí král\ EXPO 2010 Shangai

1. 5. 2010

Kurátor: Zdeněk Sklenář
Animace: Ondřej Doležal a studio pixl-e

Česká republika představuje v těchto dnech Číně i světu Opičího krále. Největší čínský hrdina, který již pět set let žije v srdcích a hlavách všech generací čínského národa, ožívá na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji. Stalo se tak zásluhou nesmrtelných ilustrací Zdeňka Sklenáře k českému vydání Opičího krále v roce 1959, které interaktivně oživil Ondřej Doležal se studiem pixl-e. Projekt Opičího krále pro Šanghaj vznikl v pražské Galerii Zdeněk Sklenář na základě velkého ohlasu výstavy Čína Zdeňka Sklenáře v Národní galerii Číny v Pekingu v dubnu loňského roku. Zejména vystavené originály k Opičímu králi, ve kterých český malíř a ilustrátor Zdeněk Sklenář v navýsost originální syntéze propojil evropskou a čínskou kulturní tradici, byly přijímány s velkým nadšením. Opičí král zasáhl čínské publikum napříč všemi generacemi návštěvníků Národní galerie. Animovaný Opičí král je v průběhu měsíců května a října 2010 hlavním lákadlem doprovodných programů připravovaných do českého pavilonu na EXPO 2010 v Šanghaji.
Návrh prostorové projekce animovaných Sklenářových ilustrací Opičího krále je dílem Ondřeje Doležala a početných spolupracovníků studia pixl-e, autorem vizuální koncepce prostoru je Federico Díaz. Projekce se odehrává v multimediálním sálu (Multimedia Hall) českého pavilonu. V jedné části sálu je umístěn stůl, na kterém je rozevřená výpravná kniha Zpěvů staré Číny. Tato kniha velkého formátu, vyzdobená Sklenářovými ilustracemi, vznikla u příležitosti loňské pekingské výstavy. Plocha stolu, včetně stránek knihy, se stala ozvučeným projekčním plátnem, kde se odehrává souboj Opičího krále s démony. V druhé části sálu je umístěno projekční plátno. Před plátnem se nachází dotykový panel (touchscreen) s výběrem kreslených postaviček příběhu Opičího krále. Velcí i malí návštěvníci si mohou dotykem volit jak jednotlivé postavičky, tak spouštět rozličné animace a také mixovat hudbu a mluvené slovo. Na plátně ožívá pohádkový svět Opičího krále v mimořádném propojení starého příběhu, graficky i malířsky jedinečných Sklenářových ilustrací a navýsost nápadité animace s nejmodernější interaktivní technikou.
Prostorová projekce Opičího krále v multimediálním sálu také odkazuje na interaktivní internetové stránky, kde na stránkách monkeyking.cz nebo opicikral.eu děti i dospělí hrají hru, která vychází z interaktivní animace Opičího krále. Expozice v českém pavilonu tak vstupuje prostřednictvím internetu doslova do celého světa. Návštěvníci webových stránek si mohou rovněž vytvořit vlastní obrázek, který lze stáhnout jako tapetu do mobilu nebo počítače, mohou jej také odeslat formou blahopřání či pozdravu. Veškeré vizuální aktivity na webových stránkách Opičího krále vycházejí z originálního malířského stylu Zdeňka Sklenáře, kterým se potvrzuje jeho jedinečná nadčasovost a mimořádná sdělnost napříč světadíly a rozdílnými kulturami. Zdeněk Sklenář a jeho Opičí král se vrací do Číny a připomínají tak výjimečné, vzrušující, vstřícné a umělecky cenné propojení čínské a české kultury a společnosti. Stávají se příkladem pro světovou existenci na prahu třetího tisíciletí.

Autor textu: Zdeněk Sklenář