menu

Vladimír Kopecký 80 | malba 1988-2012

22. 5. 2012

Tisková zpráva: 22/5/2012
Vladimír Kopecký 80 / malba 1988-2012
23/5 – 28/7/2012 / st-so 13.00 -18.00
Vernisáž: 22/5/2012 v 18,30
Galerie Zdeněk Sklenář
Smetanovo nábřeží 334/4 /Praha 1
www.zdeneksklenar.czVladimír Kopecký 80 malba 1988 - 2012


Určitě je výstava obrazů Vladimíra Kopeckého v Galerii Zdeněk Sklenář pro leckterého milovníka výtvarného umění šokujícím překvapením. Expresivní, výrazně barevné, abstraktní obrazy vnesly do prostředí největších klasiků českého umění nevídanou divokost, kterou bychom od více jak osmdesátiletého umělce, ale ani v kontextu domácí výtvarné produkce, pravděpodobně nečekali. Galerie Zdeněk Sklenář však pečlivě sleduje různé trendy současného umění a pro své výstavy volí ty umělce, kteří kvalitou své tvorby nejen přesahují hranice českých zemí, ale zejména obohacují možnosti vizuálního umění a rozšiřují meze našeho chápání uměleckého díla. V souvislosti s expresivní Kopeckého smrští je dobré podotknout, že Galerie Zdeněk Sklenář již v minulosti připravila výstavy, které přiblížily na expresi založenou uměleckou tvorbu. Byla jím jednak autorská výstava Lubomíra Typlta, malíře mladší střední generace, který prošel školením na düsseldorfské Akademii, a také nedávná společná expozice Typlta a dvou jeho profesorů ze zmíněné školy, Markuse Lüpertze a A. R. Pencka.

Vladimír Kopecký se narodil v roce 1931 ve Svojanově a již prý ve svých pěti letech prohlásil, že chce být malířem. Cesta k malířskému umění však nebyla přímočará. Po druhé světové válce se rodina přestěhovala do severočeského Děčína, a tak se Kopeckého umělecká studia začala odvíjet v souvislosti se sklářským výtvarnictvím. V letech 1946 až 1948 studoval na Odborné sklářské škole v Kamenickém Šenově, kde byl jedním z jeho profesorů René Roubíček, a v létech 1948 – 1949 na Odborné sklářské škole v Novém Boru, kde učil Stanislav Libenský. Ve studiích pokračoval mezi léty 1949 až 1956 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze ve sklářském ateliéru Josefa Kaplického. Na tuto vysokou školu se v roce 1990 vrátil jako vedoucí ateliéru skla, kterým byl až do roku 2008.

Sklářská tvorba je bezpochyby výraznou dominantou Kopeckého umělecké dráhy, souběžně s ní však stejně intenzivně rozvíjel i milované malířství. V řadě případů pak dochází k syntetickému propojování obou médií. Kopecký se však nepohybuje jen mezi sklem a malbou, důležitým aspektem jeho tvorby je také napínavý rozptyl mezi geometrickou tvorbou a výrazovou expresí, která prochází oběma uměleckými druhy. Zatímco Kopeckého sklářská tvorba je mezi veřejností i v zahraničí dostatečně známá, stačí připomenout jen umělcovu trojí účast na světových výstavách EXPO '58 v Bruselu, roku 1967 v Montrealu a v roce 1992 v Seville, malířské dílo je méně známé.

Aktuální výstava v Galerii Zdeněk Sklenář představuje rozměrné abstraktní obrazy malované traverzou, jejichž výrazová síla, zvládnutí barevné hmoty a spontánní gestická suverenita zařazují umělce do světového kontextu expresivního malířství. Obrazy jsou navíc překvapivé svojí aktuálností. Z umělcova malířského díla se těší dosud velké pozornosti geometrické práce na linoleu, které jsou spojeny s obdobím druhé poloviny 60. a začátkem 70. let. V té době, od roku 1967, se dokonce Kopecký načas vzdal sklářství a věnoval se pouze malbě. Propojení geometrie a strukturálního materiálu, linolea poukazuje na povahu Kopeckého vizuálního myšlení, kdy mu jde o jistý druh pozitivní destrukce, od zaběhnutých estetických rituálů a konvencí. Jeho obrazy jsou výlučné a divoce krásné.
Kontakt pro media:
Pavla Lubovská
Tel: +420 731 465 638
pavla.lubovska@zdeneksklenar.cz