menu

Vítkovická katedrála

19. 4. 2012

Vítkovická katedrála - unikátní výstava o klenotu technických památek ČR začíná v Praze

PRAHA/OSTRAVA, 19. 4. 2012 - Ostravská Dolní oblast Vítkovice zahajuje „vývoz“ svých krás a unikátních technických památek do Evropy. V Praze proto dnes otevírá výstavu s názvem Vítkovická katedrála. V prestižní pražské Galerii Zdeněk Sklenář bude mít veřejnost šanci na unikátním modelu, doplněném o další instalace, vidět například, jak vypadá vysoká pec proměněná na vyhlídkovou věž a naučnou trasu o výrobě surového železa a oceli nebo jak se dá z plynojemu udělat aula a prostor pro umění. Výstava bude pro veřejnost přístupná od 20. dubna do 26. května. Záštitu nad ní přijala ministryně kultury České republiky Alena Hanáková.

Po zásadní obnově, kterou prošly a prochází, jsou Dolní Vítkovice nejunikátnějším komplexem národních technických památek České republiky. Současně se, díky podpoře Ministerstev kultury a školství a díky evropským dotacím z Integrovaného operačního programu, staly centrem vzdělávání a poznání architektonických a technických skvostů národní průmyslové tradice. „Věříme, že celý projekt oživí oblast Dolních Vítkovic a přinese velký potenciál nejen pro oživení cestovního ruchu na Ostravsku, ale myslíme si, že tato památka může mít i ambici stát se vyhledávaným turistickým cílem v rámci celé ČR. Jde opravdu o něco velmi specifického, unikátního a jsme velmi rádi, že můžeme k takovému dílu napomoci i ze strany Ministerstva kultury ČR,“ říká ministryně kultury ČR Alena Hanáková.

Projekty v Dolní oblasti Vítkovic jsou součástí rozsáhlého záměru vybudování Nových Vítkovic v Ostravě, které budou zahrnovat Science Technology centrum – Svět techniky, developerské objekty, zázemí vzdělávacích institucí, místa pro alternativní kulturu, pro sport a pro běžný život – od bydlení až po parky a cyklostezky navazující na osy krajského města. Svým významem tedy projekty v Dolní oblasti Vítkovic dalece přesahují hranice nejen Ostravy, ale i České republiky. Jejich autoři v čele s Janem Světlíkem, šéfem strojírenské skupiny Vítkovice a Josefem Pleskotem, uznávaným českým architektem, proto mají ambice popularizovat je a ukázat jejich novou vzdělávací a kulturní funkci veřejnosti i daleko za hranicemi Moravskoslezského kraje.

„Máme celou řadu nej, kterými jsme unikátní minimálně ve středoevropském měřítku. Chceme se proto dostat do povědomí co nejširší veřejnosti a začínáme výstavou Vítkovická katedrála v Praze,“ vysvětluje Petr Koudela, ředitel sdružení Dolní oblast Vítkovice, podtext pražské výstavy.

Výstavě v Galerii Zdeněk Sklenář dominuje rozsáhlý model dolnovítkovického areálu, jehož realizaci finančně podpořila skupina Vítkovice Machinery Group a statutární město Ostrava. Model má sloužit odborníkům i laické veřejnosti a zprostředkovat lepší představu o Dolních Vítkovicích, jejich architektuře i nových funkcích. „Výstava je projevem obdivu k obrovské proměně, která v Dolních Vítkovicích probíhá, i k panu Janu Světlíkovi, který je otcem celé této myšlenky. Architektura, kterou vytváří Josef Pleskot, je pak natolik monumentální, že se z ní budou moci radovat současné i budoucí generace nejen našich spoluobčanů, ale i obyvatelů okolních zemí,“ poznamenává majitel galerie Zdeněk Sklenář.

Instalace váží přes 400 kilogramů, na délku má skoro deset metrů a na výšku téměř tři metry. Pro vznik modelu bylo zvoleno měřítko 1:100, což umožňuje podrobné zpracování všech stávajících i do budoucna navrhovaných objektů. „Cílem prezentace v Praze je co nejzajímavějším způsobem ukázat lidem, jak to bude v nejbližších měsících v Dolních Vítkovicích vypadat, na co všechno se mohou těšit a hlavně je přimět k návštěvě Ostravy. K tomu jsme připravili i nabídkové balíčky pro jednotlivce i celé rodiny. Naše představa je taková, že si lidé projdou výstavu, která je přístupná zdarma, a na jejím konci budou chtít vidět Dolní Vítkovice na vlastní oči, takže si koupí balíček se zvýhodněnou vstupenkou a velmi výhodnou zpáteční jízdenkou na vlak Praha – Ostrava a přijedou na Den otevřených dveří 1. května,“ láká Koudela.

Výstava Vítkovická katedrála je tedy zároveň pozváním na výjimečný prvomájový den. Ten se uskuteční společně s vyvrcholením tvůrčí části výtvarného sympozia Smalt Art 2012, kterého se letos aktivně účastní také uznávaná libanonská návrhářka a výtvarnice českého původu Blanka Matragi. Na sympoziu vytvoří, stejně jako škála dalších významných umělců, velkoprostorové a velkoplošné objekty s využitím techniky smaltu. Výsledky bude možné vidět přímo ve smaltovně Vítkovice Machinery Group v Ostravě. Ve stejný den budou otevřeny i všechny další zajímavé provozy této největší strojírenské skupiny u nás, která stojí právě za záchranou celých Dolních Vítkovic.


KONTAKTY PRO DALŠÍ INFORMACE:
Petr Koudela, ředitel sdružení právnických osob DOV
Tel. +420 724 621 378

Eva Kijonková, mediální zastoupení VÍTKOVICE MACHINERY GROUP
Tel. +420 721 857 097

Pavla Lubovská, Galerie Zdeněk Sklenář
Tel. +420 731 465 638