menu

Podhrázský

30. 11. 2010

Dovoluji si Vás pozvat na vernisáž výstavy jednoho z nejosobitějších českých malířů – Stanislava Podhrázského (1920-1999).

Stanislav Podhrázský
*10.11.1920 Pejhov u Pelhřimova, +20.5.1999 Praha

• Studia: Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (1942 – 1945)
• VŠUP v Praze (1945 – 1949, ateliér prof.Fr.Tichého, spolu s M.Medkem, Z.Sekalem, J.Lehoučkou), školu opustil bez absolutoria
• V 1.pol. 50.let se věnoval restaurování (Fričovce, s Z.Palcrem a M.Chlupáčem; Strakonice a Klatovy, s M.Medkem a Z.Palcrem)
• K vlastní tvorbě se vrátil v roce 1955.
• Raná, zejména sochařská tvorba SP představuje spolu s tvorbou M.Medka a Z.Sekala už v 2.pol.40.let výraznou hodnotu českého poválečného surrealismu. Podhrázského plastiky a obrazy z této doby byly ale vystaveny až v rámci výstav Skupiny Máj 57, jejímž členem se stal, a vzbuzovaly velký respekt mladší generace.
• V 2.pol.50.let vznikla řada rozměrných provokativních uhlových kreseb dívčích aktů se stále patrným surrealistickým východiskem.
• Kolem roku 1956 se v jeho tvorbě propojuje figurace se strukturálně chápanou a koloristicky mimořádně bohatou abstraktní plochou.
• I v 60.letech zůstal solitérem, volně se však pojí k aktualizované problematice figury. Figurální malbu opouští jen zřídka.
• Významným tématem jeho malby byla snová, symbolická krajina, obydlená lidmi a zvířaty.
• 1968 cesta do Itálie
• V 70.a 80.letech nemohl vystavovat. Z existenčních důvodů restauroval rozměrná figurální sgrafita na zámku v Litomyšli (s V.Boštíkem, O.Zoubkem, M.Chlupáčem a Z.Palcrem)
• Podhrázský patří k solitérům české poválečné malby. Jeho úsilí o technickou dokonalost obrazu je inspirováno příkladem starých kistrů. Zároveň byl bravurním kreslířem.
• Pozoruhodnou součást jeho tvorby tvoří rozměrné skici, v nichž se mísí útržky zamýšlených obrazů a letmo se vynořivších témat s definitivně objemově koncipovanými tvary a postavami.
• Impuls k zájmu o surrealismus mu dal Mikuláš Medek, později byl ovlivněn příkladem italských mistrů renesance a manýrismu a malbou Maxe Ernsta.
• Imaginativní tvorba SP obsahuje vedle trvale přítomné znepokojivosti velké lyrické hodnoty a hlubokou duchovnost.
• Jeho tvorba je zastoupena kromě řady českých státních i soukromých sbírek m.j.i ve sbírkách kreseb Musée Nationale d´art moderne, Centre G. Pompidou v Paříži anebo ve vroclavském Muzeu Narodowem.
• První samostatnou výstavu měl v roce 1960 v Alšově síni UB v Praze (se Zdenkem Palcrem).

Stanislav Podhrázský uspořádal řadu samostatných výstav a mnoha společných se účastnil. V tomto roce byly jeho práce k vidění na výstavě Roky ve dnech, kdy jeho Kočka – Imaginace strachu /1949/ se stala symbolem celé expozice.

Marie KlimešováZdeněk Sklenář představil Stanislava Podhrázského poprvé výstavou nazvanou Z českého výtvarného umění v roce 1994 na zámku v Litomyšli. Po následující výstavě nazvané Milenci konané v roce 2001 v tehdejší Galerii Zdeňka Sklenáře v Petrské ulici je toto v pořadí třetí samostatná výstava pořádaná Galerií Zdeněk Sklenář.

Výstava potrvá do 8.1. 2011.