menu

Návrat Opičího krále Zdeňka Sklenáře na EXPO 2010

14. 9. 2010

Opičí král Zdeňka Sklenáře se vrací na EXPO 2010

Opičí král Zdeňka Sklenáře se vrací do českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji. Slavnostní znovuotevření interaktivní expozice proběhne 5. října za účasti legendárního filmového představitele Opičího krále, čínského herce Liu Xiao Ling Tonga.

Multimediální sál, kde bude Opičí král opět k vidění, představuje jedinou část českého pavilonu, ve které jednotlivé instalace rotují. Po prezentaci jednotlivých krajů České republiky tak poslední měsíc světové výstavy bude patřit, stejně jako měsíc úvodní, Galerii Zdeněk Sklenář.

Ilustrace Zdeňka Sklenáře k českému vydání Opičího krále z roku 1959 pro EXPO 2010 interaktivně oživil Ondřej Doležal se studiem pixl-e. Projekt vznikl na základě velkého ohlasu výstavy Čína Zdeňka Sklenáře v Národní galerii Číny v Pekingu v dubnu loňského roku.
Možnost spatřit tradičního čínského hrdinu očima Evropana doposud přilákala do českého pavilonu několik stovek tisíc Číňanů.

Návrh prostorové projekce animovaných Sklenářových ilustrací Opičího krále a nové vizuální koncepce prostoru je dílem Ondřeje Doležala a početných spolupracovníků studia pixl-e.
Idea instalace a vystavené exponáty zůstávají stejné jako v měsíci květnu. V jedné části sálu je umístěn stůl, na kterém je rozevřená výpravná kniha Zpěvů staré Číny. Tato kniha velkého formátu, vyzdobená Sklenářovými ilustracemi, vznikla u příležitosti loňské pekingské výstavy. Plocha stolu, včetně stránek knihy, se stala ozvučeným projekčním plátnem, kde se odehrává souboj Opičího krále s démony. V druhé části sálu je umístěno projekční plátno. Před plátnem se nachází dotykový panel (touchscreen) s výběrem kreslených postaviček příběhu Opičího krále. Velcí i malí návštěvníci si mohou dotykem volit jak jednotlivé postavičky, tak spouštět rozličné animace a také mixovat hudbu a mluvené slovo. Na plátně ožívá pohádkový svět Opičího krále v mimořádném propojení starého příběhu, graficky i malířsky jedinečných Sklenářových ilustrací a navýsost nápadité animace s nejmodernější interaktivní technikou.

Kontakt pro novináře:
tel. 224218528, e-mail: galerie@zdeneksklenar.cz
otevřeno: středa – sobota 13.00 – 18.00 hodin
www.zdeneksklenar.cz