menu

Malich v Jízdárně Pražského hradu

31. 1. 2013

„Pán Bůh připoutal člověka k zemi tím, že mu dal schopnost plodit pokračování sebe sama. Těm několika z mnohých
ponechal možnost uvidět a pochopit nicotu všeho. Tuto nicotu změnil v energii, která těm, co ji spatřili a uvědomili si
ji, dává možnost tvořit. V tvorbě pak na tuto nicotu chvíli zapomenou a vytvářejí svou představu o světě.“
Karel Malich, 1970
Karel Malich (nar. 1924) je v českém umění novátorem, jehož význam je srovnatelný snad jen s přínosem Františka Kupky,
světově uznávaného zakladatele abstrakce. Malichovo převratné dílo utváří schopnost zachytit světlo a proudění energií.
Je založené na nadání, které umožňuje zhmotnit neviditelné a zobrazit to, co zůstává jen tušené. Je v něm vepsáno poznání
vyplývající ze soustavného hledání a také předávání zkušeností z okamžiků osvícení. Na rozdíl od většiny umělců Malich pouze
nepřejímá zavedené postupy, ale objevuje – v moderním umění nemají jeho drátěné plastiky obdoby, jedná se o svébytné
a původní médium, které dokonale ovládl. To samé platí o pastelech, které kombinuje s temperovými barvami.
Retrospektivní výstava v Jízdárně Pražského hradu představuje tvorbu Karla Malicha způsobem, který odpovídá jeho
objevitelskému charakteru. Podařilo se na ní soustředit tři stovky děl vzniklých v období posledních padesáti let, přičemž řada z nich je zde k vidění poprvé. Výstava uvádí jak slavné reliéfy, objekty či pastely, tak i rozsáhlý soubor dosud nezveřejněných
originálů (poprvé je představeno pět plastik vyrobených u příležitosti výstavy podle modelů Karla Malicha z šedesátých let).
Přehlídka vrcholí jeho klíčovou závěsnou plastikou Lidsko-kosmická soulož, kterou vytvořil v letech 1984 až 1988 a jíž je věnován samostatný oddíl.
Význam Malichova díla dokládá jak ohlas u zasvěceného domácího publika, tak i jeho uplatnění ve významných projektech
světové kultury posledních desetiletí.
Zde Malichovy práce inspirovaly a zaštítily řadu mimořádných kulturních událostí, jakými například bylo i nové vydání bible pro
mládež nakladatelstvím Verlag Moritz Diesterweg ve Frankfurtu nad Mohanem (první vydání 1992), v němž Malichova díla rámují
biblické texty a přehlídku teologických a filozofických studií. Malichovy pastely jsou zde představeny spolu s nejslavnějšími
díly evropské kultury minulosti a současnosti, a to takových osobností, jakými byli Rembrandt, Klee, Picasso, Nolde, Dalí
a další. Malichovo dílo zaujalo také klíčové místo v expozici Kouzelníci země v pařížském Centre Georges Pompidou (1989)
nebo v expozici Trhlina v berlínském Martin-Gropius-Bau (1994).
Obdobně byly Malichovy sochy vybrány do expozice Nová citlivost v Národním muzeu umění Číny v Pekingu (2010) či drátěné
plastiky na výstavu současné světové kresby v Muzeu moderního umění v New Yorku (2011).
V souladu s výjimečným charakterem umělcovy tvorby je pojata i instalace výstavy, kterou vytvořil Federico Díaz, Malichův
žák z doby jeho působení na pražské Akademii výtvarných umění. Na rozdíl od tradičního prostorového řešení, kdy se obrazy
či sochy rozmisťují v interiéru členěném panely, jsou tentokrát ponechány v otevřeném prostoru. Takové pojetí nejlépe umožňuje
pochopit Malichovo uvažování o pevné hmotě jako o volně proudící energii. S tímto přístupem souzní rozměrný, na míru utkaný
koberec pokrývající celou plochu podlahy jízdárny; instalace se ve své podstatě stává dalším artefaktem.
Proto, aby ojedinělý způsob instalace nezůstal omezen jen na dobu tří měsíců, zahrnuje k výstavě vydaný průvodce
i fotografickou dokumentaci expozice a pohledy na Malichova díla v Jízdárně Pražského hradu. K výstavě vydává

Galerie Zdeněk Sklenář, partner hlavního pořadatele, ještě dalších deset publikací, a to zejména zásadní Malichův text
Od tenkrát do teď tenkrát (2. vydání), monografii Karel Malich od Karla Srpa (2. vydání), knihu Zdeňka Sklenáře
Malich 2011 – 2012, ale také dětem věnované leporelo Boříkova říkadla sestavené z Malichových kreseb. Další zajímavé tituly
k výstavě: Wang Yi , Odvážné srdce píše vzletným štětcem – čínské básně v překladu Oldřicha Krále, výtvarný doprovod
Karel Malich, Jana a Jiří Ševčíkovi, Karel Malich, texty o Karlu Malichovi, rozhovory Vladimíra Burdy a Hanse?Ulricha Obrista
s Karlem Malichem, Laozi, nový překlad Davida Sehnala, výtvarný doprovod Karel Malich, bibliofilie, Tomáš Vlček,
Zdeněk Sklenář, Aleš Najbrt, Malich – průvodce výstavou. V průběhu výstavy bude promítán film režiséra Martina Dostála
Prostě se to děje, který byl průběžně natáčen od roku 1998 a dokončen v lednu 2013.
Ačkoliv se jedná o životní retrospektivu, není tvorba Karla Malicha zdaleka uzavřená. Umělec každý den soustavně pracuje
a vznikají tak další díla, která zrcadlí sílu a hloubku jeho imaginace.
Výstava Malich je uspořádaná pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause
Pořadatel: Správa Pražského hradu
Autorský tým: Tomáš Vlček (kurátor), Federico Díaz, Zdeněk Sklenář
Architektonické řešení: Federico Díaz
Architektonický tým: Jakub Jansa, Filip Dubský, Petr Špaček
Grafické řešení: Aleš Najbrt, Bohumil Vašák (Studio Najbrt)
Produkce: Galerie Zdeněk Sklenář a Simona Vladíková
Doba trvání: 1. února až 8. května 2013
Vstupné: 140 Kč (plné), 60 Kč (snížené), 280 Kč (rodinné)
Exponáty na výstavu zapůjčili: Hana a Karel Malichovi; Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou;
Fait Gallery, Brno; Galerie Benedikta Rejta, Louny; Galerie hlavního města Prahy; Galerie moderního umění
v Hradci Králové; Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora; Galerie umění Karlovy Vary; Galerie Zdeněk Sklenář, Praha;
Krajská vědecká knihovna v Liberci; Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha; Muzeum umění Olomouc;
Národní galerie v Praze; Oblastní galerie v Liberci; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích;
Východočeská galerie v Pardubicích a soukromí sběratelé

Tisková zpráva
Jízdárnu Pražského hradu ovládla díla Karla Malicha
V dramaturgii výstav Pražského hradu se objevuje další velké jméno. Tím je Karel Malich (nar. 1924), novátor, jehož význam
je srovnatelný snad jen s přínosem zakladatele abstrakce Františka Kupky.
Expozice soustřeďuje tři stovky děl vzniklých v období posledních padesáti let, přičemž řada z nich je k vidění vůbec poprvé.
Výstava uvádí jak slavné reliéfy, objekty či pastely, tak i rozsáhlý soubor dosud nezveřejněných originálů. Přehlídka vrcholí jeho
klíčovou závěsnou plastikou Lidsko-kosmická soulož z let 1984 až 1988.
V souladu s charakterem umělcovy tvorby je také pojata instalace výstavy, kterou vytvořil Federico Díaz, Malichův žák z doby
jeho působení na pražské Akademii výtvarných umění. Na rozdíl od tradičního prostorového řešení, kdy se obrazy či sochy
rozmísťují v interiéru členěném panely, jsou tentokrát ponechány v otevřeném prostoru. Takové pojetí nejlépe umožňuje
pochopit Malichovo uvažování o pevné hmotě jako o volně proudící energii. S tímto přístupem souzní rozměrný, na míru utkaný
koberec, pokrývající celou plochu podlahy v Jízdárně; instalace se ve své podstatě stává dalším artefaktem.
Malichovo převratné dílo utváří schopnost zachytit světlo a proudění energií. Je založené na nadání umožňující zhmotnit
neviditelné a zobrazit to, co zůstává jen tušené. Je v něm vepsáno poznání vyplývající ze soustavného hledání a také předávání
zkušeností z okamžiků osvícení. Na rozdíl od většiny umělců Malich pouze nepřejímá zavedené postupy, ale objevuje:
v moderním umění nemají jeho drátěné plastiky obdoby, jedná se o naprosto svébytné a původní médium, které dokonale ovládl.
To samé platí o pastelech, které kombinuje s temperovými barvami.
Výstava, nad níž převzal záštitu prezident republiky Václav Klaus, potrvá na Pražském hradě až do 8. května 2013.