menu

LAOZI

9. 11. 2010

NOVÝ PŘEKLAD OLDŘICHA KRÁLE

Doprovází Jan Merta

Tisková zpráva


V druhém svazku edice Český Laozi, kterou vydává Galerie Zdeněk Sklenář, se sešli překladatel
Oldřich Král a malíř Jan Merta. Pro oba se tato příležitost stala velkou výzvou. Oldřich Král se osvobodil
od svého stávajícího překladu a dokázal se na starý čínský text Laozi podívat znovu a jinak a našel důvod
mnohé vyjádřit nově. Jan Merta bezpečně věděl, že není možné, aby text „jenom ilustroval“. Jeho výtvarný
doprovod nového překladu vznikal několik měsíců. Výsledkem je omezený počet knih, z nichž každá má
jednu, ale vždy jinou malbu akrylem na ručním papíře, které však spolu tvoří živý, neuzavřený celek.
Tak vznikla myšlenka vydat k bibliofi liím i katalog těchto maleb a celou knihu vystavit.
Ke spolupráci vyzval Jan Merta grafi čku Lenku Jasanskou a jejich spolupráce jim přinesla kromě skvělého
výsledku i hodně radosti. Lenka Jasanská dokázala s nenápadnou přesvědčivostí posunout knihu i katalog
do zcela současných grafi ckých forem, které však textu v žádném případě neubírají na důstojnosti stáří.
Dala také až přísně jasnou podobu všem grafi ckým prvkům, které k výstavě, či spíše k vystavení knihy, patří.
V galerii není k vidění nic, co by nebylo v některé z knih nebo katalogu. Prostor ale poskytuje možnost
vidět celky a souvislosti.
Do celé délky rozvinuté leporelo spojuje jednotlivé malby do příběhu s počátkem, peripetiemi a závěrem,
ve zdánlivé nahodilosti vidíme souvislost a řád, zachycený okamžik se dává do pohybu.
Jenotlivé stránky textu neotáčíme, ale vidíme je všechny naráz, text můžeme vnímat nejen ve slovech,
větách a myšlenkách, ale i jako obraz nebo plynutí. A třeba i zcela náhodný návštěvník galerie, který by
nikdy po starém čínském textu nesáhl, si to ani neuvědomí a několik vět přečte… Autorkou koncepce
výstavy je Lenka Mertová.
Skutečnou výzvou byl Laozi i pro Jaromíra Typlta, autora eseje, který bibliofi lii uzavírá. Položit vlastní slova
vedle textu, který je znovu a znovu předáván a čten
již dva a půl tisíce let, to vyžaduje nejen odvahu, ale především pokoru a cit.
Pocit velké odpovědnosti a současně obrovského zaujetí pro věc se při vzniku a výrobě knihy
přenesl i na umělce z tiskáren a knihárny Františka Jírovce a Tomáše Daniela a jazykovou redaktorku
Lenku Hajerovou. Co se skrývá za obvykle poslední stránkou knihy, tiráží, ví ve skutečnosti
jen ti nejzasvěcenější.
Lenka Mertová


Výstava potrvá do 27.11. 2010.

Kontakt pro novináře:
tel.: 224218528; email: galerie@zdeneksklenar.cz
otevřeno: středa – sobota 13.00 – 18.00 hodin
www.zdeneksklenar.cz