menu

Karel Malich 20 nových plastik 2011

13. 3. 2012

Vernisáž: 13/3/2012/ 18.30
Tisková zpráva: 13/3/2012
KAREL MALICH: 20 nových plastik 2011
14/3 – 14/4/2012 / st-so 13.00 -18.00
S Zdeněk Sklenář
Smetanovo nábřeží 334/4 /Praha 1
www.zdeneksklenar.cz

Nejnovější výstava v Galerii Zdeněk Sklenář v novém výstavním prostoru S představuje barevné nástěnné plastiky Karla Malicha, vytvořené v loňském roce, opětovně dokládá mimořádnou tvůrčí aktivitu tohoto klasika českého a světového umění. Současně se potvrzuje, že S svým jedinečným prostorovým uspořádáním láká k velkým výstavním činům, které posouvají české umělecké prostředí a jejich tvůrce do světového kontextu.

Karel Malich patří ke kmenovým autorům Galerie Zdeněk Sklenář a je proto logické, že se galerie po krátké době opět vrací k představení jeho aktuální tvorby. Zejména je-li to podmíněno obdivuhodnou tvůrčí aktivitou umělce, který letos v říjnu oslaví již 88. narozeniny. Jestliže byl Karel Malich v posledních desetiletích uctíván pro své barevné pastely, jimiž zachycoval subjektivní vizuální představy, vyjadřoval osobitá světelná i kosmická vidění, a také transformoval krajinu rodného Holicka, poslední dobou překvapil návratem k plastické tvorbě. Ta se jeví jako určitá syntéza umělcova myšlení, které koncentruje jak Malichovu zkušenost s vysoce ceněnými drátěnými plastikami ze 70. a 80. let minulého století, tak s jeho stále se obměňující sérií koloristicky uhrančivých pastelů.

V první fázi svého „návratu“ k plastikám zůstal Malich v hájenství nebarevné černé, bílé a šedé. Tato etapa práce, která se odrazila i ve výzdobě kostela Církve českobratrské v Litomyšli, byla vystavena na dvou loňských umělcových expozicích v S. Bylo tedy jen otázkou času, kdy to v barvách myslícímu tvůrci nedá, aby nepokoušel také barvu. Výsledek pak překvapil i zasvěcené. Karel Malich rozvinul své vize do podoby plastických, výrazně barevných, ale také pouze monochromně bílých nástěnných kompozic. Ty by se daly charakterizovat jako monumentalizované kresby v prostoru. Tvůrce tím vystoupil ze světa svých pastelů, aby svým viděním a představami objal a pohltil diváka, který má tak jedinečnou možnost pohybovat se uprostřed zhmotněného umělcova světa. Křivky a linie jsou stejně tak suverénním gestem vrženým na bílé stěny bílé galerie, jako představují umělcův údiv nad nekonečností existence, spjaté s tázáním se na naší lidskou (či božskou) nesmrtelnost.


O Karlu Malichovi
Bez Karla Malicha, rodáka z východních Čech (narozen 18. října 1924 v Holicích, žije a pracuje v Praze-Uhříněvsi), by české umění posledních více jak padesáti let ztrácelo svůj lesk a brilanci. Na přelomu 50. a 60. let zcela po svém přehodnotil svoji empatickou lásku ke krajině, zejména k prostoru mírných kopců kolem rodných Holic. Výsledkem byla zcela jiná, nová podoba české krajinomalby. Abstraktní forma Malichových prací byla syntézou kresebnosti, barevného cítění a schopnosti nechat se prostoupit atmosférou, světlem a konfigurací viděného. Z téže doby pocházejí také černobílé kresby, ovlivněné osobně prožívanými událostmi života. V obou objevuje Malich kouzlo redukce, zhušťování použitých prostředků, dohledávání smyslu a významu, aby dospěl ke konci této dekády k jedinému bodu. Bodu, který současně dráždí i zklidňuje svým přesně vymezeným místem. Tehdy také „konstruoval“ osobité reliéfy, kterými se dotýkal geometrických tendencí a minimalismu.

Jestliže je Malich jedničkou v novém objevení krajiny, která je stejně tak kolem umělce, jako jím prochází, drátěné plastiky a nekonečně vznikající řada barevných pastelů následujících desetiletí jsou uhrančivým svědectvím viděných a cítěných vizí. Malich jimi přestupuje práh časoprostoru a zaznamenává přítomné zážitky z pozice viděného, vidícího i vidoucího. V posledních pracích pak opět zkouší plastickou dimenzi svého vizuálního myšlení, kterou vábí diváka vstoupit do prostoru svých jedinečných představ.


Kontakt pro media:
Pavla Lubovská
Tel: +420 731 465 638
pavla.lubovska@zdeneksklenar.cz