menu

Jan Křížek a Václav Boštík Přátelé

9. 6. 2010

Galerie Zdeněk Sklenář představuje práce Jana Křížka a Václava Boštíka. Klade přitom důraz na příbuznost v rané fázi jejich tvorby, kdy se oba přátelé často scházeli a společně řešili výtvarné otázky.
Hlavním přínosem výstavy je možnost srovnání jejich prací ze čtyřicátých let 20. století, obsahuje i práce z let padesátých a počátku let šedesátých, kdy Jan Křížek svou tvorbu definitivně ukončil a poté se věnoval včelaření.
Výstava zahrnuje 75 originálů, z nichž 50 od Jana Křížka a 25 od Václava Boštíka. Většina z nich je vystavena vůbec poprvé. Práce jsou ze soukromých sbírek v Čechách, významný soubor je zapůjčen z majetku Regionální galerie v Limoges ve Francii.
Jan Křížek po dokončení studií na pražské Akademii výtvarných umění v roce 1946 odjel na tři měsíce do Paříže. Po návratu se oženil a zanedlouho odjel i se svou ženou do Paříže na jeden rok. Případný návrat do Čech jim znemožnil komunistický převrat a Francie se stala jejich druhou vlastí. Brzy po svém příjezdu do Paříže patřil Jan Křížek k prvním tvůrcům, kteří vystavovali v právě založeném Foyer de l’art brut.
O Křížkovu tvorbu se živě zajímal kritik Charles Estienne. Jeho díla začlenil do řady výstav, které připravil a v roce 1956 uspořádal Křížkovi samostatnou výstavu v Galerii A l'Etoile Scellée. V roce 1959 se konala další samostatná výstava jeho děl v pařížské galerii Craven. V roce 1962 Křížkovi opouštějí Paříž a usazují se na francouzském venkově v kraji Corr?ze. Zde Křížek 9. 2. 1985 umírá.
Galerie Zdeněk Sklenář byla první soukromou galerií, která koncem devadesátých let jeho dílo představila. Zdeněk Sklenář se s jeho tvorbou seznámil počátkem devadesátých let právě díky Václavu Boštíkovi; ten mu zprostředkoval kontakt s paní Jiřinou Křížkovou, kterou měl možnost několikrát navštívit.
Historička umění Anna Pravdová se věnuje především česko-francouzským vztahům ve výtvarném umění. Během doktorského studia na pařížské Sorbonně měla možnost se pravidelně setkávat s paní Křížkovou. V nedávné době připravila v Národní galerii v Praze grafický kabinet Jan Křížek, solitér na cestě za pravdou a připravuje první monografii Jana Křížka.
Výstava je věnována památce nedávno zesnulé paní Jiřiny Křížkové, která byla Křížkovou celoživotní oporou a umožnila mu věnovat se výhradně své tvorbě.
Součástí výstavy je film Martina Řezníčka, který zachycuje život i dílo Jana Křížka především z vyprávění Jiřiny Křížkové.

Kontakt pro novináře:
tel. 224218528, e-mail: galerie@zdeneksklenar.cz
otevřeno: středa – sobota 13.00 – 18.00 hodin
www.zdeneksklenar.cz