menu

Já Typlt Ty Typlt

7. 5. 2010

Galerie Zdeněk Sklenář představuje práci Lubomíra Typlta (narozen 6. června 1975), jednoho z nejtalentovanějších malířů současnosti, který jako jeden z mála českých autorů vystudoval düsseldorfskou akademii u věhlasných profesorů jako Markus Lüpertz, Gerhard Merz a A. R. Penck. Na tuto významnou školu se Typlt dostal jako zralý talent, jemuž studium přispělo především k tříbení vlastního názoru, odlišného od způsobu, jakým se k malbě přistupuje v Čechách. Projevilo se to již na zlomové skupinové výstavě Perfect Tense (Jízdárna Pražského hradu 2003-2004), na níž byla poprvé v širším měřítku představena nová malba. Typlt zde rozvinul svůj expresivní talent, v jehož pozadí zůstává zájem o složité konstruktivní skladby.
Přestože je tvorba Lubomíra Typlta pražské veřejnosti známá z mnoha samostatných a skupinových výstav, na své současné výstavě v Galerii Zdeněk Sklenář zdůraznil díky její prostorové dispozici obě své polohy: v prvé místnosti jsou rozměrné Turbiny (2008-2010), ve kterých se autor zabývá námětem zdvojení, patřícím ke stěžejním v evropské malbě minulého století, který doplnil o 3D animaci ze stejných motivů, promítanou na protější stěnu, ve druhé místnosti jsou čtyři figurální obrazy s vyhraněným, téměř apokalyptickým obsahem, zabývajícím se stavem dnešního světa, jak jej prožívají adolescenti mužského rodu (Chlapec s holubicí, 2007, Chlapec se šnekem, 2007, Fialové nebe, 2010 a Smějící se cizinec, 2007). Oproti průzračným, staženým strojovým Turbinám rozvinul Typlt na figurálních obrazech celou škálu svého uhrančivého, do očí se zařezávajícího rukopisu základních barev, které snad nemohou být ostřejší.
Důležitý rozměr vnesla do Typltovy práce spolupráce s hudební skupinou WWW, pro kterou píše nejen drásavé texty, ale vytváří animace k jejím skladbám a videoklipy.
Kontakt pro novináře: tel. 224218528, e-mail: galerie@zdeneksklenar.cz
otevřeno: středa – sobota 13.00 – 18.00 hodin
www.zdeneksklenar.cz