menu

Emil Filla a Milan Grygar

13. 10. 2009

Tisková zpráva

13. října 2009 zahájí Galerie Zdeněk Sklenář výstavu s názvem Emil Filla a Milan Grygar.

Poprvé se v rámci jedné výstavy schází dílo uznaného klasika profesora Emila Filly a jeho žáka Milana Grygara, dva zdánlivě odlišné způsoby výtvarného vyjadřování, jimž je společná revolučnost. Emil Filla stál u prosazení kubismu v českých zemích. Milan Grygar je po boku Johna Cage průkopníkem zvuku ve výtvarném umění.
Poprvé v historii jsou vystaveny akustické kresby Milana Grygara společně s nahrávkami autentických zvuků, které vznikají při tvorbě uměleckého díla.

Jediný Fillův obraz Hlava muže s cylindrem, olej z roku 1914 ve výstavě čelí videoprojekci záznamů stěžejních akcí Milana Grygara, které byly živě provedeny v letech 1969, 1973 a 1989 a vzbuzují mezinárodní respekt. Autorem byla znovu předvedena jedna z nich v Drawing Center v New Yorku roku 2001 a nyní je má možnost v rámci radikální expozice spatřit český divák.

Kubismus začal pracovat s půdorysem, bokorysem a nárysem, svůj projev tak dostal mimo perspektivu a vytvořil uzavřený prostor, v němž podstatnou roli zaujímá čas. Kubisté v této souvislosti mluvili o čtvrtém prostoru. V akustických kresbách Milana Grygara se tímto časovým a prostorovým prvkem stává zvuk.

Součástí vernisáže výstavy Emil Filla a Milan Grygar je křest bibliofilie Laozi s podtitulem Kanonická kniha o Cestě a Síle v překladu Oldřicha Krále, která vychází v nákladu třicet tři exemplářů vyzdobených originálem Milana Grygara. Kniha bude součástí výstavy po dobu jejího trvání.

Kurátorem výstavy je Zdeněk Sklenář.

Kontakt pro novináře:
Jana Bartoňová
jana.bartonova(zavináč)zdeneksklenar.cz