menu

Bohumil Kubišta – grafika

9. 9. 2014

Bohumil Kubišta grafika

(První souborná výstava grafického díla)

 

9/9 – 12/10/ 2014

Galerie Zdeněk Sklenář, Salvátorská 6, Praha 1 - Staré Město

www.zdeneksklenar.cz

 

Výstava, kterou otevírá Galerie Zdeněk Sklenář nové prostory v Salvátorské ulici č. 6 v Praze na Starém Městě, upravené pod technickým a odborným dohledem architektem Josefem Pleskotem, přináší několik významných skutečností. Uctívá 130. výročí narození malíře a grafika Bohumila Kubišty (1884–1918), jednoho z vůdčích a nejvýznamnějších tvůrců českého moderního umění první poloviny 20. století, a zároveň je umělcovou první soubornou přehlídkou jeho grafického díla. K vyzdvižení této mimořádné události, vyslovující hold Kubištově grafické tvorbě a napravující dluh, jejž jsme dosud vůči němu v tomto směru měli, vydává Zdeněk Sklenář, který celou akci inicioval, reprezentativní monografii z pera Mahuleny Nešlehové Bohumil Kubišta – grafika. Spolu s bohatým obrazovým doprovodem publikace přináší celou řadu nových poznatků, upřesňuje vročení některých děl a poprvé v ucelenosti a v rámci dobových a historických souvislostí zhodnocuje umělcovu grafickou tvorbu; součástí práce je kompletní obrazový katalog Kubištova grafického díla včetně jedné matrice a obsáhlý výčet aktualizovaných biografických a bibliografických údajů.

Obdobně jako kniha, taktéž přítomná výstava seskupuje všechna známá i méně známá umělcova grafická díla, vzniklá v rozmezí let 1904–1918. Překvapením jsou dva téměř neznámé listy z umělcova florentského pobytu (1906–1907): lepty V parku a Vstup do parku Cascine. Prezentovaný soubor dohromady čítá necelé dvě desítky děl, jež jsou zhotoveny v leptu, který převažuje; dále v dřevorytu, linořezu, linorytu a v litografii. Rovněž jejich otisky jsou nepočetné. Liší se namícháním tiskařských barev i způsobem jejich vytírání – už tím jsou jednotlivé listy vzácné a jedinečné. Na ukázku výstava předkládá některé z těchto variant; zveřejňuje též několik verzí autorských zkušebních a finálních tisků, nechybí ani ukázka přípravných kreseb. Záměrem je umožnit divákovi vhled do umělcovy grafické tvorby, přiblížit způsob jeho práce, sledovat jemnosti provedení a obnažit tak jedinečný svět jeho grafického umění.

Kniha v úpravě Zdeňka Zieglera skýtá v tomto ohledu nebývalé možnosti. Je postavena na detailech, které čtenáře svým zvětšením doslova vtahují do dramatu děl a umožňují pochopit a prožít specifický „nerv“ Kubištovy grafiky. Dosud byla vnímána pouze v souvislosti s jeho malířskou a kreslířskou tvorbou – jako její určitý „dovětek“; tak také byly vybrané grafické listy na umělcových výstavách prezentovány. Přítomná expozice, architektonicky řešená Jiřím Příhodou, a zejména monografie Mahuleny Nešlehové, tento zaběhlý přístup napravují. Obnažují příznačné rysy Kubištovy grafické tvorby, jež mu umožňovala jinak, někdy i důrazněji, vyjádřit myšlenku, jíž se zabýval. Řídil se totiž poznáním, že řemeslná dokonalost, kterou nabyl v soukromé škole významného českého rytce Eduarda Karla, není jeho cílem, ale prostředkem vyjádření.

Prvoplánovost, zacílená na vnější slupku reality a efektnost, byly proto Kubištově grafické tvorbě zcela vzdálené. Jeho projev naopak charakterizuje nebývalá jistota podání i názoru, dále silně expresivní náboj protnutý uhrančivostí tvůrčí imaginace, vůle k syntéze, odvaha, duchovní hloubka a smysl pro experiment. Byly to hodnoty, jež se staly v českém moderním umění trvale inspirativní. Spolu s Kubištovou morální a uměleckou odpovědností tvořily bázi, o níž se mnozí z jeho současníků a tvůrců následných generací mohli s chutí opřít.

Vystavené práce pocházejí ze sbírek Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Památníku národního písemnictví v Praze, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie Zdeňka Sklenáře a ze soukromých sbírek.

 Mahulena Nešlehová, září 2014

 

 

Galerie Zdeněk Sklenář
Salvátorská 6
110 00 Praha - Staré Město

 

Pondělí: zavřeno
Úterý: 13–18 hod
Středa: 15–20 hod
Čtvrtek - Sobota: 13–18 hod
Neděle: zavřeno