menu

Akustické formy 1982 – 1983

13. 10. 2010

Tisková zpráva
Akustické formy 1982 – 1983

Výstava s názvem Akustické formy 1982 – 1983 představuje prostorové partitury Milana Grygara (83) z počátku osmdesátých let. Jedná se o šestnáct kreseb a jeden obraz. Jako celek jsou Akustické formy vystaveny poprvé v historii.
Expozice je volným pokračováním samostatných výstav, které v Galerii Zdeněk Sklenář probíhají již od roku 1999. Právě Galerie Zdeněk Sklenář se systematickému výkladu díla Milana Grygara věnuje již téměř dvacet let.
„Akustické formy navazují na Architektonické partitury z let 1968 – 1970. Prostorové a tvarové variace vycházejí z geometrie trojrozměrného světa, ale ji překračují a umožňují vytvářet útvary otevřené pro nové akustické průběhy,“ říká Milan Grygar.
Prostorové partitury, které můžete na výstavě zhlédnout, umožňují realizovat dílo také v hudební rovině. „Akustičnost je vizualizována kresbou. Objekty jsou duté, plastické. Jsou to prostory, ve kterých probíhá zvukový děj,“ vysvětluje Milan Grygar a dodává: „Je to podobné jako v případě hudebního nástroje. I ten má určitý tvar. Zvuk vzniká právě v tomto tvaru.“
Prací s Grygarovými prostorovými partiturami se zabývali například skladatelé Erhard Karkoschka či Jean Yves Bosseur. V Čechách pak hudebník Jiří Stivín, těleso Agon Orchestra s Martinem Smolkou a Petrem Kofroněm, klarinetista Kamil Doležal, Peter Graham a další.
Milan Grygar (1926), který 24. října tohoto roku oslaví své 84. narozeniny, patří k nejvýznamnějším českým průkopníkům v oblasti výtvarného umění.

Výstava potrvá do 6. listopadu 2010.

Kontakt pro novináře:
tel. 224218528, e-mail: galerie@zdeneksklenar.cz
otevřeno: středa – sobota 13.00 – 18.00 hodin
www.zdeneksklenar.cz