menu

ADHEZE | Manuál pro přežití | Kapitola 1.1.

3. 9. 2009

Tisková zpráva

Vzpomeň si na mě, až se narodíš. Víš přece, že Minulost je tvořena Budoucností.
Federico Díaz

Galerie Zdeněk Sklenář s potěšením oznamuje, že se na slavnostním zahájení dne 3. září 2009 uskuteční premiéra unikátního a revolučního konceptu Federica Díaze s názvem ADHEZE. Federico Díaz je jedním z nejvýznamnějších mezinárodně činných umělců, kteří patří k nové generaci tvůrčích osobností dneška. Vytvořil dvě originální verze projektu Adheze, každou v jiné barevné kombinaci - bílou pro Prahu a černou pro newyorskou Frederieke Taylor Gallery. Premiéra ve Spojených státech proběhne 15. září 2009 v New Yorku. Série pro Prahu představuje černé linie na základní bílé barvě objektů a série pro New York negativ – bílou na černé. Nejnovější Díazova vizuální instalace je zamýšlena jako první část (Kapitola 1.1) dlouhodobého projektu nazvaného Manuál pro přežití.

Od poloviny 90. let 20. století tvoří Federico Díaz revoluční a poutavá díla založená na experimentování s novými médii. Jeho vize se skládá z prvků prostých i vysoce propracovaných, jejichž kombinace dodává Díazovým pracím mimořádnou emocionální sílu. Díaz prozkoumává myšlenky pocházející z biogenetiky a kosmogonie a snaží se mezi nimi najít vzájemné vazby. Jeho dílo tak uvádí v pohyb proces soustavného přeformulovávání vztahu mezi člověkem a vesmírem. Díazovy instalace a projekty mají velmi často interaktivní ráz: divák se nejen stává součástí uměleckého díla, ale přímo je ovlivňuje tvarem, vzhledem, pohybem a teplotou svého těla.

Ve svém novém projektu ADHEZE zkoumá Díaz nejzákladnější podmínky nutné pro přežití v hraniční situaci, kdy se v oproštění od civilizačních nánosů vyjevují nejjemnější nuance elementárních potřeb, pocitů, pohybů, chvění, rezonance. Intuitivní vhled do podstaty lidské existence se setkává s vhledem do nitra přírodního dění, kdy nejmenší záchvěvy vyvolávají pohyb prostupující celým vesmírem. Vizualizace těchto záchvěvů je principem tvorby Federica Díaze.
Pro svou novou práci nachází Díaz paralelu v románu Cormaca McCarthyho Cesta, příběhu o přežití v časech post-apokalypsy, který vypráví o cestě dvojice otce a syna putujících zničenou krajinou k moři a bojujících o holou existenci.

Federico Díaz navrhl pro ADHEZI sérii speciálně vyvinutých termosenzitivních panelů a biomorfních objektů, jež vizuálně odkazují na přírodní a městská prostředí. Součástí unikátních bílých (Praha) nebo černých (NY) panelů jsou tištěné obvody pokryté termosenzitivním nátěrem. Díky drobným teplotním změnám v elektronických obvodech probíhá v objektech téměř neznatelný přenos vibrací vytvářející pomalý pohyb a zanechávající barevnou (černou nebo bílou) stopu, která připomíná urbánní linie při pohledu z letadla nebo holé větve uschlých stromů.

V pražské Galerii Zdeněk Sklenář se kromě ADHEZE představují objekty, vytvořené v prosinci loňského roku v rámci projektu ULTRA pro Art Basel Miami Beach. Realizaci instalace na ploše 750 m2 zajišťovala Galerie Zdeněk Sklenář ve spolupráci s kurátorkou a ředitelkou P.S.1/MoMA Contemporary Art Center Alannou Heiss, která o projektu ULTRA říká:
„Mé chápání Díazova futuristického projektu bylo ovlivněno zhlédnutím množství nejrůznějších architektonických a sochařských děl vytvořených převážně v 60. letech 20. století. Vzhledem k jeho kořenům ve východní Evropě a Jižní Americe vychází Díazův zájem o futurismus a modernismus ze dvou kontinentů. Jeho postupy odrážejí utopické postoje ze 60. let 20. století, ale za použití vyspělých materiálů tohoto století. Je skutečně více umělcem než architektem a jeho práce se více blíží landscape art a earth art spíše než instalacím.“

K výstavě Ultra vychází nový katalog v angličtině s DVD shrnujícím Díazovu dosavadní uměleckou dráhu.

Kontakt pro novináře:
Jana Bartoňová
jana.bartonova(zavináč)zdeneksklenar.cz