menu

Jak pěstovat klid a mír

aneb Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a ve vzpomínkovém eseji Josefa Hejzlara

Josef Hejzlar

Vydavatel: Galerie Zdeněk Sklenář

ISBN: 978-80-87430-00-2

Originální název: Jak pěstovat klid a mír aneb Pekingské paláce a parky v obrazech Zdeňka Sklenáře a ve vzpomínkovém eseji Josefa Hejzlara

Autor: Josef Hejzlar

Překlad: Taj-ťün Hejzlarová

Grafické zpracování: Zdeněk Ziegler

Popis: 1 x kniha, vazba V8, 96 stran, česko-čínsky

Rozměry:200 x 240 mm

Náklad: 700 ks

 

Vzpomínkový esej napsal Josef Hejzlar (1927–2012) inspirován obrazy Zdeňka Sklenáře (1910–1986). Oba v 50. letech pobývali v Číně. Jeden několik let, druhý pár měsíců; první tam studoval, druhý krátce pracoval. Oba však okouzlila čínská kultura, tradice, lidé, staří i soudobí umělci; v Pekingu se toulali po stejných místech a vnímali jejich poetiku.

Zatímco Zdeněk Sklenář ji po svém návratu po mnoho let vmalovával do svých obrazů, Josef Hejzlar ji s odstupem více než 50 let vepsal do tohoto moudrého, vlídného a laskavého eseje. Malíř a esejista tak každý zvlášť, i když v této knize společně, zachytili Čínu, která dnes už není.

Zasvěcený pohled historika umění, sinologa, překladatele a publicisty, znalce českého i čínského umění, vychází česko-čínsky, v grafické úpravě Zdeňka Zieglera. Text do čínštiny přeložila autorova manželka, Taj-ťün Hejzlarová, filoložka, překladatelka a malířka.


Cena: 490.00 Kč

Objednat

Jak pestovat klid a mir
Jak pěstovat klid a mír_01
Jak pěstovat klid a mír_02
Jak pěstovat klid a mír_03
Jak pěstovat klid a mír_04