Pavla Pečinková: Josef Čapek


Monografická studie Pavly Pečinkové, přední znalkyně díla Josefa Čapka, sleduje čtivou formou jednotlivé etapy Čapkovy výtvarné tvorby, zasazuje je do dobového kontextu a zdůrazňuje souvislost a vzájemnou provázanost všech uměleckých oborů, jimž se Čapek věnoval. Je provázena 120 barevnými reprodukcemi, dokumentárními fotografiemi a citacemi z Čapkových textů.

Publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 7. 10. 2009 – 17. 1. 2010 v Jízdárně Pražského hradu a 3. 3. – 30. 5. 2010 ve Východočeské galerii v Pardubicích, která představila Čapkovo dílo v mimořádné šíři a úplnosti. Zahrnula nejen 500 olejů a kreseb, ale i grafiky, ilustrace, karikatury, knižní obálky a scénografické návrhy.


Název publikace: Josef Čapek
Název publikace v cizím jazyce: Josef Čapek
Jazyková verze: česká a anglická
Osobnost/Umělec: Pavla Pečinková/Josef Čapek
Autor/Autoři textů: Pavla Pečinková
Překlad: Elizabeth Spacilova
Výtvarný doprovod/Ilustrace: Josef Čapek
Reprodukce výtvarných děl: Martin Polák; Miroslav Feszanicz; Galerie Kodl, Praha; GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora; Miroslav Korecký – Obchod s uměním; Moravská galerie v Brně; Národní galerie v Praze; Národní muzeum, Praha; Památník národního písemnictví, Praha; Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Grafická úprava: studio pixl-e
Odpovědný redaktor: Lenka Hajerová
Jazyková úprava: Kateřina Havránková
Tisk a vazba: Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
Vydání: první
Rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-904315-2-2
Náklad: 4 400
Vydavatel: Galerie Zdeněk Sklenář
Formát: 180 x 240 mm
Vazba: měkká, šitá
Počet stran: 132