menu

Galerie Zdeněk Sklenář

 

Galerie Zdeněk Sklenář se zrodila v polovině devadesátých let ve východočeském městě Litomyšl a nese jméno svého zakladatele a majitele Zdeňka Sklenáře, synovce a jmenovce jednoho z nejlepších českých malířů XX. století. V roce 2001 rozšířila Galerie Zdeněk Sklenář svou činnost rovněž do Prahy na Smetanovo nábřeží. Osud galeristu přivedl jen pár domovních bloků od místa, kde si malíř Zdeněk Sklenář půl století před ním pronajal svůj první pražský ateliér…

Galerie se po celou dobu své existence systematicky věnuje prezentaci českého umění u nás i v zahraničí. Zdeněk Sklenář usiluje o vytvoření silné české galerie prezentující nejvýznamnější hodnoty českého umění. Rozsah autorů, jimž se galerie věnuje, sahá od konce 19. století až po současnou mladou generaci. Při výběru autorů i děl klade Zdeněk Sklenář důraz na kvalitu a výjimečnost. Výstavy realizuje ve spolupráci s předními českými i zahraničními profesionály. Galerie propojuje svou činnost s nejvýznamnějšími světovými institucemi, jako například CAFA Art Museum v Pekingu, Today Art Museum v Pekingu, Times Art Museum v Pekingu, MOCA v Chengdu.

Činnost galerie se neomezuje pouze na obchodní a výstavní činnost, ale zahrnuje také vydavatelské a nakladatelské aktivity. Ty uchovávají hodnoty ze světa výtvarného umění a předávají obraz důležitých umělců, jejich života a v neposlední řadě jejich děl. Galerie Zdeněk Sklenář vydává grafická alba a listy předních českých výtvarníků, ale také bibliofilie a publikace – monografie a katalogy.

 

E: galerie@zdeneksklenar.cz

M: +420-605-936-390

 


Galerie Zdeněk Sklenář
Salvátorská 6
110 00 Praha 1

Otevřeno:  úterý-sobota  13:00-18:00 hod.